Zadání 1. samostatné práce DBA

termín odevzdání 23. 10. 2017

Vlastní web

 • Web bude obsahovat minimálně 5 stránek stejné struktury, za použití značkovacího jazyka HTML5 a CSS.
 • CSS styly budou implementovány odděleně v jediném samostatném souboru.  viz. ZDE
 • Vytvořte dvousloupcový layout (menu, obsah) s plovoucí šířkou pravého bloku s hlavičkou i patičkou. Šířka levého bloku (menu) bude 280 px (tolerována bude šířka od 250 px do 300 px).  Fluid šířka jen do breakpointu 576px, jinak pevná. Layout pomocí Flexboxu
 • V levém sloupci bude menu v podobě tlačítek. Tlačítka budou vytvořena pomocí tagu DIV a nastaveny všechny příslušné vlastnosti (šířka, výška, barva pozadí, rámeček,vnitřní a vnější okraje, barva a formátování textu, zarovnání na střed).Tlačítka při najetí myši změní vzhled (alespoň 2 vlastnosti).
 • Počet tlačítek minimálně o tři větší než počet stránek. 
  • první tlačítka odkazují na jednotlivé stránky webu 
  • poslední dvě na Google a stránky školy 
  • zbývající na formulář (soubor formular.html) vztahující se k tématu  Web routuje pretty url, takže cesta je /formular
 • V hlavičce bude název webu, v patičce kontaktní údaje. 
 • Web bude obsahovat:
  • minimálně 5 různých obrázků, použijte zarovnání vlevo i vpravo (vše pomocí stylů)
  • členění textu pomocí nadpisů minimálně do 3. úrovně 
  • víceúrovňový seznam (použijte číslovaný i odrážkový), minimálně 5 položek
  • tabulku se sloučenými buňkami
  • prvek HTML 5 (audio, video, …) 
  • minimálně 2x odkaz na záložku 
 • Formulář v souboru formular.html bude obsahovat všechny následující prvky: input (text, radio, checkbox , submit), select, option, textarea, fieldset, legend, html 5 element.
 • V CSS souboru použijte všechny následující selektory: univerzální, potomků, sourozence, následníka, třídy, identifikátoru, selektor s atributem a slučování selektorů (do souboru se styly vložte k daným příkladům komentář s uvedením typu selektoru). 
 • Dále použijte pozicování, zaoblení rohů, u části textu změňte řádkování, odsazení prvního řádku, zarovnání do bloku. (vše pomocí stylů)